jueves, 10 de octubre de 2013

CIUTAT MERIDIANA (aqueductes del Vallés) - CAN CATÀ - FONT DE SANT PAU - CAN COLL - CERDANYOLA

ITINERARI CIUTAT MERIDIANA-CERDANYOLA.-
programació!!! DIA: 3 DE NOVEMBRE

visita als aqueductes de la canalització del Vallés del 1873 a Ciutat Meridiana i Cerdanyola
visita a les fonts de Can Lloses, Can Catà, del Caçador i de Sant Pau
visita al Centre Interpretació de Can Coll
19 kms de caminada com es veu a la ruta següent:


1.- PUNT DE TROBADA
HORA: 9.10H.
LLOC: ESTACIÓ RENFE LA SAGRERA

2.- SORTIDA 
HORA: 9.30 H.
LLOC: ESTACIÓ RENFE TORRE BARÓ


3.-PUNT DE PARADA
AQUEDUCTES CIUTAT MERIDIANAentrada a la pista forestal 

4.- PUNT DE PAS
LLOC: ENCREUAMENT CTRA AIGUES-TURÓ D´EN CUIÀS


encreuament amb la ctra de les Aigues


pont sobre la ctra del cementiri

encreuament camí a Horta, ctra Cerdanyola

ctra Aigues al punt d´encreuament amb la
baixada cap a Sant Iscle i Cerdanyola

baixada Sant Iscle


5.- PUNT DE PAS
LLOC: FONT DE CAN LLOSES

font de Can Lloses


entrada a la propitet de Can Catà, i
l´itinerari de les fonts, al davant de la casa
visitable primer i tercer diumenge de mes

Can Catà

6.- PUNT DE PAS
LLOC: CAN CATÀ

7.- PARADAfont Vella Can Catà

taula font Nova

pista sortida Can Catà, rodejant la propietat
pel nordsortida propietat Can Catà, després d´una bona
pujada cap al Portell de Valldaura i la serra d´en Fotja

desviament cap a l´oest en baixada a Can Coll
8.- PUNT DE PAS
LLOC: FONT DEL CAÇADOR O D´EN GUELL

font d´en Guell o del Caçador

Can Cerdà

camí Can Cerdà


desviament cap a la torrentera que porta a
la ctra de Cerdanyola i Flor de Maig

Flor de Maig


part del darrera de Flor de Maig i accés a la
font de Sant Pau

9.- PUNT DE PAS
LLOC: FONT DE SANT PAU

10.- PARADA I MENJAR


font de Sant Pauescala de sortida de la font

corriol cap al Centre d´Interpretació de Can Coll
11.- PUNT DE PAS
HORA: 13.00 H.
CENTRE INTERPRETACIÓ CAN COLL

12.- VISITA


pantà de Can Coll

Centre Interpretació-masia

13.- SORTIDA CAN COLL
HORA: 15.00 H.


camí Can Codina1

torrent Can Codina

camí Can Codina2

sortida camí 


14.- PUNT DE PAS
LLOC: ENCREUAMENT PISTA CAN CATÀ-CERDANYOLA

15.- PARADA
AQUEDUCTE DE CERDANYOLA


sortida pel carrer de l´Horta

aqueducte del Vallés a Cerdanyola

16.- ACOMIADAMENT (aprox.)
HORA: 16.00 H
LLOC: ESTACIÓ RENFE CERDANYOLA


No hay comentarios: